5.º KYU - FAIXA AMARELA

(30 horas  em 3 meses):

TACHI WAZA

Ai Hammi katate dori

Ikkyo - Shiho nage - Irimi nage

Katate dori

Shiho nage - Tenchi nage

Shomen uchi

Ikkyo - Irimi nage


SUWARI WAZA

 Ryote dori

Shikko (deslocamento) - Kokyu ho

AIKI JO

Kamae :

chudan no kamae

jodan no kamae

hasso no kamae

waki no kamae

Suburi :

chudan tsuki

choku tsuki

kaeshi tsuki

ushiro tsuki

shomen uchi

shomen uchi komi

yokomen uchi

gyaku yokomen uchi

gedan gaeshi